ÄRIPÄEV AS

Infokaart Äriseosed Grupipuu Ärianalüütika Maksuraport Võlainfo Kohtulahendid Sihtrühm ettevõtetest
Kvartali andmed Finantsraport Majandusaasta aruanded Krediidiraportid

Kvartaalsed majandustulemused

Kvartaliandmetes on esitatud kõik töötasu saajad. Aastaandmetes on esitatud püsilepingutega töötajate täistööajale taandatud arv.
Kvartali käive on emaettevõtte kohta ega peegelda kogu konsolideerimisgrupi tulemust.
Kvartali käibe arvestus lähtub vastavas kvartalis esitatud käibemaksu deklaratsioonidest ja on seega ühe kuuga nihkes.
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
Kvartali käive
2020
5 195 895 € 3 441 619 € 3 048 610 € 5 494 813 €
2021
4 935 242 € 4 346 368 € 3 676 866 € 6 200 601 €
2022
5 819 450 € 5 358 110 € 3 984 472 €
Käive töötaja kohta
2020
18 963 € 14 708 € 12 098 € 20 973 €
2021
17 753 € 15 092 € 12 464 € 21 162 €
2022
19 463 € 16 956 € 13 021 €
Keskmine brutotöötasu
274 234 252 262 278 288 295 293 299 316 306
1 998 € 2 234 € 1 840 € 1 637 € 2 178 € 1 878 € 2 055 € 1 953 € 2 168 € 2 010 € 2 295 €

Finantsraport

Eksport

2021 2020
Riik Ekspordi summa Konsolideeritud? Ekspordi summa Konsolideeritud?
Soome 37 000 Ei 39 000 Ei
Läti 35 000 Ei 15 000 Ei
Leedu 32 000 Ei 27 000 Ei
Saksamaa 26 000 Ei 22 000 Ei
Rootsi 25 000 Ei 13 000 Ei
Poola 7 000 Ei 6 000 Ei
Taani 7 000 Ei 80 000 Ei
Iirimaa 5 000 Ei
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud 4 000 Ei 2 000 Ei
Tšehhi 2 000 Ei 2 000 Ei
Suurbritannia 3 000 Ei
Belgia 2 000 Ei

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes (2021)

Tegevusala EMTAK kood Müügitulu (EUR) Müügitulu % Peamine tegevusala
Ajalehtede kirjastamine 58131 7 191 000 40,22 Jah
Muu mujal liigitamata koolitus 85599 4 779 000 26,73 Ei
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine 58141 2 420 000 13,53 Ei
Raamatukirjastamine 58111 2 017 000 11,28 Ei
Mujal liigitamata infoalane tegevus 63991 1 473 000 8,24 Ei

Analüütiline info

2021 2020
Trend % Trend %
Töötajad21911,17 197-13,60
Makstud dividendid2 400 000100,00 0-100,00
Ärirentaablus (%)9,70%14,50 8,48%-0,38
Kasumirentaablus (%)10,68%21,65 8,78%-0,90
ROA-varade puhasrentaablus17,31%1,76 17,01%-16,90
ROE-omakapitali puhasrentaablus83,12%88,68 44,05%-42,93
Käive töötaja kohta81 6443,04 79 2398,40
Keskmine kuubrutotasu töötaja kohta2 3990,93 2 37715,61
Lisandväärtus10 344 000,0016,38 8 888 000,00-1,27
Lisandväärtus töötaja kohta47 232,884,69 45 116,7514,27
Võlakordaja0,7928,99 0,61-16,46
Maksevõime kordaja1,15-23,51 1,5128,34
Koguvara käibesiduvus2,265,82 2,14-21,94
Põhivara käibesiduvus27,6834,13 20,6325,17

Bilanss

2021 2020
Osak. % Trend % Osak. % Trend %
  Kokku käibevara7 081 00091-4,88 7 444 0009231,61
  Kokku põhivara683 000912,15 609 0008-32,63
  Kokku varad7 764 000100-3,59 8 053 00010022,76
  Kokku lühiajalised kohustused6 147 0007924,36 4 943 000612,55
  Kokku kohustused6 147 0007924,36 4 943 000612,55
  Kokku omakapital1 617 00021-48,01 3 110 0003978,74

Kasumiaruanne

2021 2020
Osak. % Trend % Osak. % Trend %
  Müügitulu17 880 00010014,54 15 610 000100-6,34
  Kaubad, toore, materjal ja teenused-3 896 000224,62 -3 724 00024-12,46
  Mitmesugused tegevuskulud-3 493 0002025,87 -2 775 00018-10,40
  Tööjõukulud-8 435 0004712,20 -7 518 00048-0,11
  Põhivara kulum ja väärtuse langus-302 0002-7,93 -328 0002-8,89
  Muud äritulud25 0000-87,31 197 0001405,13
  Muud ärikulud-44 0000-68,35 -139 0001148,21
  Kokku ärikasum (-kahjum)1 735 0001031,14 1 323 0008-6,70
  Muud finantstulud ja -kulud174 0001270,21 47 0000-18,97
  Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist1 909 000039,34 1 370 0000-7,18
  Tulumaks-565 0003100,00 00-100,00
  Aruandeaasta kasum (kahjum)1 344 0000-1,90 1 370 00002,01

Majandusaasta aruanded

Jooksva kuu info: Aruannete limiit paketis: 0 Kasutamata jääk: 0
Palume kannatlikkust kuna raporti reaalajas koostamine võib võtta mõned sekundid.
Aasta Esitamise aeg Link failile Arhiivis
2021 2022-06-20 PDF
2020 2021-05-28 PDF
2019 2020-06-30 PDF
2018 2019-06-18 PDF
2017 2018-06-19 PDF
2016 2017-06-19 PDF
2015 2016-06-29 PDF
2014 2015-07-06 PDF
2013 2014-06-10 PDF
2012 2013-06-19 PDF
2011 2012-06-14 PDF
2010 2011-06-15 PDF
2009 2010-03-29 PDF
2008 2009-04-22 PDF
2007 2008-05-08 PDF
2006 2007-04-17 PDF
2005 2006-06-09 PDF
2004 2005-06-20 PDF
2003 2004-06-30 PDF
2002 2003-06-30 PDF
2001 2002-06-28 PDF
2000 2001-06-27 PDF

Ettevõtte krediidiraport

Krediidiraport sisaldab järgmist infot ning on väljaprinditav
  • Ettevõtte üldandmed, kontaktandmed
  • Vastutavad isikud (juhatus)
  • Muud seotud isikud (omanikud, nõukogu liikmed, asutaja, audiitor)
  • Bilanss, Kasumiaruanne ja Rahavoogude aruanne viimasest saadolevast aastaaruandest
  • Tasutud maksud
  • Maksehäired 2a ajalooga (maksuvõlad, täitemenetlused, kohtu maksekäsuosakonna teated, inkassomenetlused)
  • Krediidireiting ja soovitatav krediidilimiit
Raport koostatakse reaalajas kõige uuemate andmete pealt. Palume kannatlikkust kuna raporti reaalajas koostamine võib võtta mõned sekundid.

Krediidiraport / 7 €

Vaata näidisraportit >