Äripäev AS

Infokaart Äriseosed Ärianalüütika Maksuraport Võlainfo Sihtrühm ettevõtetest
Seoste ämblik Juhatuse liikmed Nõukogu liikmed Omanikud Kasusaajad Omandused Muud registrikaardivälised isikud Võtmetöötajad

Seotud isikud ja ettevõtted:


Tegevjuhtkond:
Nõukogu liikmed:
Omanikud:
Kasusaajad:
Omandused:
Muud registrikaardivälised isikud:
Võtmetöötajad:
Kehtiv seos:
Ajalooline seos:
Graafik suuremalt:
Tegevjuhtkond:
Nõukogu liikmed:
Omanikud:
Kasusaajad:
Omandused:
Muud registrikaardivälised isikud:
Võtmetöötajad:
Kehtiv seos:
Ajalooline seos:
Graafik suuremalt:
Vajutades ikoonile üks kord, avanevad järgmise astme seosed, kaks korda vajutades avaneb ettevõtte või isiku infokaart.
Graafikul kuvame vähemalt 1% osalusega omanikke. Ettevõtte kõik omanikud leiate altpoolt omanike loetelust.

Tegevjuhtkond

 • Aktsiaseltsi võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
  Seos alates
  Seos ettevõttega
  Amet
  Vastutusvaldkond
 • 19.01.2007
  Juhatuse liige
  peadirektori asetäitja
  juhtimine
 • 19.05.1997
  Juhatuse liige
  peadirektor
  juhtimine

Nõukogu liikmed

Omanikud

Kasusaajad

Ettevõtte kasusaajad on leitud kehtivate äriseoste baasil. Kuvame isikuid, kelle otsene või kaudne kontroll ettevõttes on 10% või enam. Kui osaluste summa on suurem kui 100%, on omanike seas ühisomand.

Omandused

  Seos alates
  Protsent
  Osalus
  Omandi tüüp
 • 14.06.2022
  100%
  25 000€

Muud registrikaardivälised isikud

Võtmetöötajad

Juhime tähelepanu, et võtmetöötajate andmeid on kontrollitud seisuga: 07.07.2022