Miks valida Infopank?

Äripäeva Infopank on terviklahendus ettevõtete tausta- ja krediidivõime kontrollimiseks ja monitoorimiseks. Lisaks on Infopanga kliendi käsutuses turu parimad võtmeisikute kontaktid ja võimalused turundustegevuseks ja müüginimekirjade koostamiseks.

Infopangal on palju erinevaid funktsioone ja kasutusvõimalusi. Oleme allpool toonud välja kuus olulisemat omadust, mis teevad Infopangast tõenäoliselt parima lahenduse oma segmendis.

1. Seire

Käsitsi klientide krediidivõime jälgimine on aeganõudev ja kulukas ning olulised sündmused võivad jääda tähelepanuta. Infopanga seire annab Teile võimaluse operatiivselt teada saada kõigist Teie kliente ja koostööpartnereid puudutavatest olulistest sündmustest, näiteks krediidihinnangute muutused, omanike ja juhtide vahetus, majandusaasta aruande esitamine, maksehäirete tekkimine/tasumine jpm. Seire on hea tööriist Teie krediidipoliitika ellu viimisel – saate kohe teada, kui on muutusi kliendi krediidivõimes ning lisatud on ka soovitused krediidi avamise ja sulgemise kohta, koos soovitatava krediidilimiidiga.

2. Krediidihinnangud

Infopanga krediidihinnangule on lihtne toetuda, sest hinnangutasemed on lihtsasti mõistetavad kõikidele osakondadele ning on esitatud valgusfoorina: hea, rahuldav ja halb.
  • Hea krediidihinnanguga ettevõtetel ettevaatusele manitsevaid probleeme ei esine ning neile võib etteantud limiidi ulatuses krediiti anda.
  • Rahuldava krediidihinnanguga ettevõtetel on tavaliselt 1-2 väiksema mõjuga asjaolu, mis takistavad hea krediidihinnangu andmist. Ka neile võib krediiti anda, kuid vähemas mahus. Soovitame siinkohal ka ise ettevõtte andmed üle vaadata ja vajadusel krediidiotsust korrigeerida.
  • Halva krediidihinnanguga ettevõtetele on krediidi andmine mittesoovitatav. Nende ettevõtete puhul on tuvastatud üks või enam tõsist krediidivõimet negatiivselt puudutavat asjaolu – näiteks maksu- või eravõlad, esitamata aruanded, negatiivse taustaga isik juhatuses vms.

3. Maksedistsipliin

Infopangas näete, kui mitu päeva enne või pärast maksetähtaega tasub ettevõte keskmiselt talle väljastatud arved. See on väärtuslik info, sest krediidihinnang ei räägi alati kogu tõde. Ettevõttel võivad võlad ja muud negatiivsed asjaolud puududa, kuid maksedistsipliin annab juba märku lähenevatest likviidsusprobleemidest. Enne võlgade tekkimist tekib peaaegu alati maksetega viivitamine. Kui näete, et ettevõte maksab arved keskmiselt märkimisväärselt pärast maksetähtaega, tasub sellele kliendile määrata väiksem krediidilimiit. Kehvade maksjate distsiplineerimiseks soovitame kaaluda ka viivise määramise võimalust. Samas annab positiivne maksedistsipliin – arvete tähtajaks maksmine suurema kindlustunde uue kliendi osas.

4. Isikute otsekontaktid

Infopangas saate parimad ettevõtete juhtide ja võtmeisikute otsekontaktid. Lisaks juhatuse liikmetele ja ettevõtete omanikele, näete ka paljude ettevõtete keskastme- ja valdkonnajuhtide telefone ja e-posti aadresse. Andmeid kogutakse ettevõtete kodulehtedelt, LinkedIn’ist, leksikonidest ja muudest seaduslikest allikatest. Otsekontaktid aitavad kokku hoida väärtuslikku aega müügi- ja turundustiimidel, kes muidu võivad päevas mitu tundi kulutada õigete kontaktandmete leidmisele.

5. Visualiseeritud ärisidemed ja grupipuu

Ärisidemed on kuvatud nii tavalise tabelina kui ka visualiseeritud „ämblikuna“. Sellelt lehelt leiate ülevaate juhatuse liikmete, nõukogu ja omanike ning võtmeisikutest töötajate praeguse ja ajaloolise seisu kohta. Visualiseeritud võrgustikku on võimalik laiendada ning näha isikute/ettevõtete äriringkonda. Kuna ettevõtetel on küljes ka krediidihinnangu “mummud”, saab siit saab ka hea ja kiire ülevaate, kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel.

6. Turundusnimekirjad

Infopanka on sisse ehitatud võimas tööriist turundus- ja müüginimekirjade koostamiseks. Sihtrühma koostades saab valida ettevõtteid tegevusala, suuruse, asukoha, asutamise aja järgi. Samuti saab koostada nimekirju võtmeisikutest funktsioonide järgi – nt finantsjuhid, IT juhid, ekspordijuhid jm. Kriteeriume saab ka kombineerida – näiteks finantsjuhid suurtest telekommunikatsiooniettevõtetest. Pärast kriteeriumite paika seadmist saab sihtrühma andmed alla laadida Excel failina. Infopank aitab vajadusel ka meiliturunduskampaaniate korraldamisel ja müügiteenusega. Personaalne lähenemine on müügis ja turunduses võtmetähtsusega. Suunates oma pakkumised õigetele kontaktidele, kindlustate müügiedu.
Vaadake Infopanga kuldpaketi demo siit
Võrrelge pakette siit
Tekkis küsimusi? Võtke ühendust:
Elis Suik
Infopanga juhi asetäitja

Telefon: +372 5699 4623
E-mail: [email protected]