Vabandame! Uute andmete laadimise tõttu on süsteem aeglane kell 23:00 23.08 kuni 02:00 24.08.

Parim äriinfo töölaud

Isikute ja ette-võtete infokaart
Ämblik - ärisidemed
Maksu- ja krediidiinfo
Ärianalüütika
Võtmeisikud

Infokaardil kuvatakse kehtivat äri- ja kontaktinformatsiooni ning ajalooliste muudatuste ja sündmuste monitooringut, meediakajastust, Äripäeva edetabelitesse kuulumist. Isikute puhul kuvame lisaks eluloolisi andmeid ametikäigu, ühiskondlike saavutuste, hariduse ja hobide kohta.

Ämblik on visualiseeritud tööriist ärisidemete selgemaks esitamiseks. Siit leiad kiiresti ja ülevaatlikult infot tegelike kasusaajate ja mõjukate seoste kohta. Loomulikult on alles ka tabelkujul esitatud ärisidemed kogu sinna juurde kuuluva infoga.

Pakume infot makstud maksude ja maksuvõlgade kohta ning parima hinnaga krediidiraporteid. Koostöös Põhjamaade juhtiva krediidiinfo ettevõttega Bisnode arvutame ettevõttete krediidireitingu ja -limiidi.

Kuvame välja ettevõtete finantsnäitajaid, kasutades kaasaegset graafilist keelt. Lisame faktilisele infole analüütilise vaate ja muudame andmed ülevaatlikuks informatsiooniks.

Äripäev on viimase 15 aasta jooksul kogunud ja avaldanud ettevõtete võtmeisikute andmeid. Ilmunud on Leksikonid nii piirkondlike, vastutusvaldkonna ja kui ka ettevõtlussektorite mõjukamate isikute kohta. Nii on meil kogunenud unikaalne elulooline andmestik nii ettevõtete juhtide, kui võtmetöötajate kohta.