Miks valida Infopank?

Äripäeva Infopank on terviklahendus ettevõtete tausta- ja krediidivõime kontrollimiseks ja monitoorimiseks. Lisaks on Infopanga kliendi käsutuses turu parimad võtmeisikute kontaktid ja võimalused turundustegevuseks ja müüginimekirjade koostamiseks.

Infopangal on palju erinevaid funktsioone ja kasutusvõimalusi. Oleme allpool toonud välja 10 olulisemat omadust, mis teevad Infopangast tõenäoliselt parima lahenduse oma segmendis.

VÕLAREGISTER - Võimaldab võlgnevuste vaatamist ja avalikustamist, mis suurendab oluliselt võlgade tasumist.
Loe lisaks Näita vähem

Lisades Infopanga võlaregistrisse võlanõude, saab võlgnik Infopangalt nõudekirja. See motiveerib võlgnikku 7 päeva jooksul võla tasuma, sest nii väldib ta selle avalikustamist Infopangas ja Äripäevas ettevõtte infolehel ning ettevõtte krediidihinnangu langetamist.

Infopanga võlaregister koondab inkassoettevõtete, Infopanga klientide ja Äripäev PRO klientide poolt sisestatud võlainfot. Registrisse saab lisada rohkem kui 30 päeva maksetähtaja ületanud B2B nõudeid, mis on jäänud vaatamata meeldetuletusele tasumata.

Võlateate saatmine registrisse suurendab oluliselt arve laekumise tõenäosust.

Miks tasub lisada võlgnevused Infopanga võlaregistrisse?
  • Võla lisamise tasu puudub
  • Arve laekumise tõenäosus paraneb oluliselt
  • 40% võlgnikest tasub arve 7 päeva jooksul, vältides võla avalikustamist
  • Mida kiiremini probleemse arvega tegeleda, seda suurem laekumise tõenäosus
  • Pahatahtlike võlgnike puhul hoiatad võla registrisse lisamisega teisi ettevõtjaid
MAKSEDISTSIPLIIN - Näitab, mitu päeva enne või pärast maksetähtaega ettevõte keskmiselt arveid tasub.
Loe lisaks Näita vähem

Infopangas näete, kui mitu päeva enne või pärast maksetähtaega tasub ettevõte keskmiselt talle väljastatud arved. See on väärtuslik info, sest krediidihinnang ei räägi alati kogu tõde. Ettevõttel võivad võlad ja muud negatiivsed asjaolud puududa, kuid maksedistsipliin annab juba märku lähenevatest likviidsusprobleemidest. Enne võlgade tekkimist tekib peaaegu alati maksetega viivitamine. Kui näete, et ettevõte maksab arved keskmiselt märkimisväärselt pärast maksetähtaega, tasub sellele kliendile määrata väiksem krediidilimiit. Kehvade maksjate distsiplineerimiseks soovitame kaaluda ka viivise määramise võimalust. Samas annab positiivne maksedistsipliin – arvete tähtajaks maksmine suurema kindlustunde uue kliendi osas.

KREDIIDIHINNANGUD - Annab selged juhised, millisele ettevõttele ja kui palju krediiti anda.
Loe lisaks Näita vähem
Infopanga krediidihinnangule on lihtne toetuda, sest hinnangutasemed on lihtsasti mõistetavad kõikidele osakondadele ning on esitatud valgusfoorina: hea, rahuldav ja halb.
  • Hea krediidihinnanguga ettevõtetel ettevaatusele manitsevaid probleeme ei esine ning neile võib etteantud limiidi ulatuses krediiti anda.
  • Rahuldava krediidihinnanguga ettevõtetel on tavaliselt 1-2 väiksema mõjuga asjaolu, mis takistavad hea krediidihinnangu andmist. Ka neile võib krediiti anda, kuid vähemas mahus. Soovitame siinkohal ka ise ettevõtte andmed üle vaadata ja vajadusel krediidiotsust korrigeerida.
  • Halva krediidihinnanguga ettevõtetele on krediidi andmine mittesoovitatav. Nende ettevõtete puhul on tuvastatud üks või enam tõsist krediidivõimet negatiivselt puudutavat asjaolu – näiteks maksu- või eravõlad, esitamata aruanded, negatiivse taustaga isik juhatuses vms.
SEIRE - Saad koheselt teate ärikliendi maksehäire tekkimisest või nt konkurendi aruande esitamisest.
Loe lisaks Näita vähem

Käsitsi klientide krediidivõime jälgimine on aeganõudev ja kulukas ning olulised sündmused võivad jääda tähelepanuta. Infopanga seire annab Teile võimaluse operatiivselt teada saada kõigist Teie kliente ja koostööpartnereid puudutavatest olulistest sündmustest, näiteks krediidihinnangute muutused, omanike ja juhtide vahetus, majandusaasta aruande esitamine, maksehäirete tekkimine/tasumine jpm. Seire on hea tööriist Teie krediidipoliitika ellu viimisel – saate kohe teada, kui on muutusi kliendi krediidivõimes ning lisatud on ka soovitused krediidi avamise ja sulgemise kohta, koos soovitatava krediidilimiidiga.

VÕTMEISIKUD - Ülevaade ja taustainfo ettevõttega seotud võtmeisikutest.
Loe lisaks Näita vähem

Infopangas saate parimad ettevõtete juhtide ja võtmeisikute otsekontaktid. Lisaks juhatuse liikmetele ja ettevõtete omanikele, näete ka paljude ettevõtete keskastme- ja valdkonnajuhtide telefone ja e-posti aadresse. Andmeid kogutakse ettevõtete kodulehtedelt, LinkedIn’ist, leksikonidest ja muudest seaduslikest allikatest. Otsekontaktid aitavad kokku hoida väärtuslikku aega müügi- ja turundustiimidel, kes muidu võivad päevas mitu tundi kulutada õigete kontaktandmete leidmisele.

ÄRIANALÜÜTIKA - Lihtsasti loetavad graafikud ettevõtte finantsolukorra hindamiseks.
Loe lisaks Näita vähem

Ärianalüütika tab’is oleme kokku toonud Äriregistri ja Maksu- ja Tolliameti andmed ettevõtte finantsseisu kohta. Maksu- ja Tolliameti andmed pakuvad lühiajalist, kvartalite kaupa vaadet ettevõtte tegevusaktiivsusest. Majandusaasta aruandest leiab pikema vaate, kus kuni 10 aasta näitajad on pandud lihtsasti loetavatele graafikutele. Lisaks saab vaadata viimaste aastate bilanssi, kasumiaruannet ja rahavoogude aruannet koos trendidega, müügitulu jaotust tegevusalade ja ekspordiriikide lõikes. Kui vajad veelgi täpsemat infot, on võimalik vaadata ka pdf aruandeid.

TURUNDUSNIMEKIRJAD - Sihtrühmade koostamine valitud kriteeriumide põhjal, tõhustades müüki ja turundust.
Loe lisaks Näita vähem

Infopanka on sisse ehitatud võimas tööriist turundus- ja müüginimekirjade koostamiseks. Sihtrühma koostades saab valida ettevõtteid tegevusala, suuruse, asukoha, asutamise aja järgi. Samuti saab koostada nimekirju võtmeisikutest funktsioonide järgi – nt finantsjuhid, IT juhid, ekspordijuhid jm. Kriteeriume saab ka kombineerida – näiteks finantsjuhid suurtest telekommunikatsiooniettevõtetest. Pärast kriteeriumite paika seadmist saab sihtrühma andmed alla laadida Excel failina. Infopank aitab vajadusel ka meiliturunduskampaaniate korraldamisel ja müügiteenusega. Personaalne lähenemine on müügis ja turunduses võtmetähtsusega. Suunates oma pakkumised õigetele kontaktidele, kindlustate müügiedu.

ÄRISIDEMED JA GRUPIPUU - Ettevõtete ja võtmeisikute praegused ning ajaloolised äriseosed, kontsernistruktuur.
Loe lisaks Näita vähem

Ärisidemed on kuvatud nii tavalise tabelina kui ka visualiseeritud „ämblikuna“. Sellelt lehelt leiate ülevaate juhatuse liikmete, nõukogu ja omanike ning võtmeisikutest töötajate praeguse ja ajaloolise seisu kohta. Visualiseeritud võrgustikku on võimalik laiendada ning näha isikute/ettevõtete äriringkonda. Kuna ettevõtetel on küljes ka krediidihinnangu “mummud”, saab siit saab ka hea ja kiire ülevaate, kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel.

MAKSURAPORT - Ülevaade ettevõtete tasutud maksudest ja maksuvõlgade ajaloost.
Loe lisaks Näita vähem

Maksuraportist leiab infot ettevõtte maksuvõla kohta – välja on toodud detailne hetkeseis, kus saab näha, millistes võlaliikides on võlad, kas need on ajatatud või vaidlustatud. Viimase aasta maksuvõla dünaamika on paigutatud ka graafikule. Samuti saab maksuraportist vaadata, kas nõutavad maksudeklaratsioonid on esitatud ning kui palju riiklikke ja tööjõumakse on ettevõte maksnud viimaste kvartalite jooksul.

KOHTULAHENDID - Ülevaade ettevõtete kohtuasjadest, aidates mõista potentsiaalseid riske.
Loe lisaks Näita vähem

Kohtulahendite tab’is saab vaadata ettevõttega seotud kohtulahendite ajalugu. Andmebaasis on kõik I ja II kohtuastme lahendeid, mis on avalikustatud pärast 2006. aastat ning kõiki Riigikohtu lahendeid. Näidatud on erinevat liiki menetlused, kus ettevõte esineb kostja või hagejana. Kohtulahenditest võib leida olulist infot ettevõtte tausta kontrollimisel.

Tekkis küsimusi? Võtke ühendust:
Elis Suik
Infopanga juhi asetäitja

Telefon: +372 5699 4623
E-mail: [email protected]