Kasutustingimused

1. Mõisted
1.1. Infopank – Äripäeva infopanga veebikeskkond
1.2. Teenuse osutaja - Äripäev AS
1.3. Kasutaja – Infopank.ee veebikeskkonna külastaja
1.4. Kasutuslitsentsi leping – Kasutaja ja AS Äripäev vahel sõlmitud leping litsentsi kasutamiseks
1.5. Osapooled – Kasutaja ja Teenuse osutaja
1.6. Standardpakett – üldistel alustel koostatud pakett millel on eelnevalt määratud hind ning teenuse sisu. Näiteks „Põhipakett“ ja „Täispakett“
1.7. Tasuta kasutamine – Infopanga veebikeskkonna kasutamine ilma Kasutuslitsentsi lepingut sõlmimata ning tasu maksmata
1.8. Teenustasu – Teenuse osutaja poolt, vastavalt hinnakirjale või erikokkuleppele, Kasutajalt küsitav tasu teenuse osutamise eest
2. Litsentsitingimused
2.1. AS’le Äripäev kuuluvad andmebaasi osas kõik varalised ja mitte varalised õigused vastavalt kehtivale seadusandlusele.
2.2. Infopangas olevate andmete edasimüümine ei ole lubatud.
2.3. Infopanga tasulises tsoonis olevate andmete kasutamiseks tuleb sõlmida eelnevalt Kasutuslitsentsi leping, milles lepitakse kokku teenuse maksumus ning ligipääsuõigused. Kokkulepe sõlmitakse Kasutaja poolt ostu sooritamisel Teenuse osutaja keskkonnas või erikokkuleppe alusel muid suhtluskanaleid kasutades.
3. Andmete töötlemise põhimõtted
3.1. Infopanga Tasuta kasutamisel kuvatakse füüsiliste isikute kohta vaid minimaalselt vajalik informatsioon otsitava isiku isikusamasuse tuvastamiseks (eelkõige nimi, sünniaeg). Kasutuslitsentsi lepingu sõlminud kasutajatele kuvatakse informatsiooni ja andmeid vastavalt Kasutuslitsentsi lepingus kokku lepitule.
3.2. Äripäev kogub ja töötleb andmeid vastavuses kehtivate õigusaktidega. Andmeid kogutakse avalikest allikatest, seal hulgas, kuid mitte ainult, Äriregister, Maksu- ja tolliameti andmekogud, Kinnistusraamat, ajakirjandus ning otse andmesubjektilt.
3.3. Täpsemalt Infopanga andmetöötluse kohta loe Äripäeva Privaatsustingimustest ja Töötlemistoimingute registrist.
4. Teenuse osutaja vastutus
4.1. Teenuse osutaja ei vastuta Infopangas esitatud andmete kasutamisest või nende põhjal tehtud järeldustest tekkivate otseste või kaudsete kulude või kahjude eest. Muuhulgas, kuid mitte ainult, kui ilmneb, et andmed ei ole olnud ajakohased.
4.2. Teenuse osutaja annab endast parima, et Infopangas sisalduv teave oleks õige ja kvaliteetne. Andmekvaliteedi hoidmisel lähtume isikuandmete kaitse alastes seadustes sätestatud standardist.

Privaatsustingimused