Kasutustingimused

1. Mõisted
1.1. Infopank – Äripäeva Infopanga veebikeskkond
1.2. Teenuse osutaja - Äripäev AS
1.3. Kasutaja – Infopank.ee veebikeskkonna külastaja
1.4. Kasutuslitsentsi leping – Kasutaja ja AS Äripäev vahel sõlmitud leping litsentsi kasutamiseks.
1.5. Osapooled – Kasutaja ja Teenuse osutaja
1.6. Standardpakett – üldistel alustel koostatud pakett millel on eelnevalt määratud hind ning teenuse sisu. Näiteks „Põhipipakett“ ja „Täispakett“.
1.7. Teenustasu – Teenuse osutaja poolt, vastavalt hinnakirjale või erikokkuleppele, Kasutajalt küsitav tasu teenuse osutamise eest
2. Litsentsitingimused
2.1. AS’le Äripäev kuuluvad andmebaasi osas kõik varalised ja mitte varalised õigused vastavalt kehtivale seadusandlusele.
2.2. Kasutaja ei võimalda kolmandatele isikutele oma paroolide, kasutajatunnuse ja sisevõrgu kaudu ligipääsu Infopangale.
2.3. Infopangas olevate andmete edasimüümine ilma Teenuse osutaja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
2.4. Infopanga tasulises tsoonis olevate andmete kasutamiseks tuleb sõlmida eelnevalt kasutuslitsentsi leping, milles lepitakse kokku teenuse maksumus ning ligpääsuõigused. Kokkulepe sõlmitakse Kasutaja poolt ostu sooritamisel Teenuse osutaja keskkonnas või erikokkuleppe alusel muid suhtluskanaleid kasutades.
3. Lepingust taganemine
3.1. Osapooled võivad lepingust taganeda teatades sellest ette 2 kalendrikuud.
3.2. Kui Kasutaja on rikkunud Kasutuslepingut on Teenuse osutajal õigus lepingust taganeda koheselt.
3.3. Kui Kasutaja loobub Standardpaketist siis on tal õigus nõuda kasutamata jäänud perioodist teenustasu tagastust.
4. Andmete töötlemise põhimõtted.
4.1. Äripäev kogub ja töötleb andmeid vastavuses kehtivate õigusaktidega. Andmeid kogutakse avalikest allikatest, seal hulgas, kuid mitte ainult, Äriregister, Kinnistusraamat, ajakirjandus ning otse andmesubjektilt.
5. Isikuandmete töötlemine.
5.1. Isikuandmete töötlemisel järgime rangelt valdkonda reguleerivaid seadusandlikke akte. Infopangas ja seda toetavates infosüsteemides ei talletata delikaatseid isikuandmeid.
6. Teenuse osutaja vastutus
6.1. Teenuse osutaja ei vastuta Infopangas esitatud andmete kasutamisest tekkivate otseste või kaudsete kulude või kahjude eest.
6.2. Teenuse osutaja annab endast parima, et ÄP Infopangas sisalduv teave oleks õige ja kvaliteetne.