Äripäev AS

Infokaart Äriseosed Ärianalüütika Maksuraport Võlainfo Sihtrühm ettevõtetest
Üldinfo MTA võlad Makstud maksud

Üldinfo

MTA võlg
MTA võlad kokku (03.10.2022): Puudub
Makstud maksud 2. kv. 2022
Makstud maksud: 1 296 016 €
Tööjõumaksud: 952 704 €
Käibemaksudeklaratsioon (KMD)
Esitatud
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD)
Esitatud

MTA võlad

* MTA katkestustest tingitud tehnilistel põhjustel on perioodidel 12.10-13.10.21 ja 29.10-1.11.21 võlagraafiku trend illustratiivne.
Viimati uuendatud: 03.10.2022

Makstud maksud

Riiklikud maksud Tööjõumaksud
Kui ettevõte ei ole makse tasunud või kui temale tagastatud summa ületab tasutud summat, siis kuvatakse tasutud summa nullina.